EXPERTISE

DOMEINEN

Handels- en economisch recht

 

Wij adviseren en behandelen alle aspecten van het handels- en economisch recht.

 

Zo begeleiden wij u onder meer bij het opstellen van algemene voorwaarden en handelscontracten.

 

Verder adviseren wij u omtrent handelspraktijken en consumentenbescherming, niet-concurrentiebedingen, (internationale) koop, productaansprakelijkheid, distributiecontracten of andere commerciële contracten, … enzovoort.

Arbeids- en socialezekerheidsrecht

 

Wij verlenen u advies en begeleiding voor alle aspecten van arbeidsrelaties en sociale bescherming.

 

Zo adviseren of begeleiden wij u onder meer bij het opstellen van arbeidscontracten, arbeidsreglementen en bedrijfspolicy’s, herstructureringen en overdracht van ondernemingen, stakingen, sociale verkiezingen, … enzovoort. Maar wij kunnen u ook bijstaan in het kader van ontslag, schijnzelfstandigheid, grensoverschrijdende tewerkstelling, privacy op het werk, … enzovoort.

 

Wij staan zowel werknemers, werkgevers als ambtenaren bij in alle takken van het sociale zekerheidsrecht.

Aanneming en onroerend goed

 

Wij begeleiden u in de breedst mogelijke zin in het kader van aanneming en onroerend goed.

 

Wij geven advies en verlenen bijstand aan openbare besturen, ondernemingen, financiële instellingen en particulieren inzake alle aspecten van het bouwen en verbouwen, maar ook in het kader van de aankoop of verkoop van een onroerend goed, de koop op plan, huur, financiering van een onroerend goed, onroerende leasing, onteigening, … enzovoort.

 

We zijn bovendien erg vertrouwd met alle aspecten van het zakenrecht, zo onder meer eigendom, vruchtgebruik, bezit, erfdienstbaarheden, mede-eigendom, recht van opstal, erfpacht, gemene muur en burenhinder.

 

Daarnaast kunnen wij u ook bijstaan in het kader van het appartementsrecht, dat betrekking heeft op alle rechten en plichten van en voor eigenaars van appartementen en van de syndicus.

 

Tot slot begeleiden wij u bij het opstellen of analyseren van diverse contracten (huurcontract, aannemingscontract, architectencontract, vastgoedbemiddeling, … enzovoort) alsook bij het deskundigenonderzoek.

Faillissements- en insolventierecht

 

Wij begeleiden u bij het aanvragen van een WCO-procedure (vroegere gerechtelijk akkoord) of een faillissement, alsook staan wij u bij voor de dienst voor handelsonderzoeken van de rechtbanken van koophandel.

 

Daarnaast adviseren wij in het kader van herstructureringsmaatregelen.

 

Wij behandelen de toepassing van voorrechten, hypotheken, waarborgen, zekerheden en eigendomsvoorbehoud en stellen voor u de aangifte van schuldvordering op.

 

Wij komen bovendien tussen in faillissementsgeschillen.

 

Tot slot staan wij u bij om op een kostenefficiënte wijze facturen in te vorderen.

 

 

Vennootschapsrecht – Fusies en overnames

 

Wij behandelen alle aspecten van het vennootschapsrecht: van de keuze van de meest geschikte vennootschapsvorm tot de overdracht of ontbinding van de vennootschap.

 

Wij helpen u bij het opstarten van een vennootschap of de overname ervan. Wij adviseren u inzake de gepaste vennootschapsvorm, de juridische onderbouwing van een financieel plan en geven u advies omtrent risico-inschatting. In geval van een overname voeren we een due diligence onderzoek uit, staan u bij in de onderhandelingen en stellen de nodige (overname)documenten op of analyseren die documenten voor u.

 

Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij een herstructurering, fusie, splitsing of joint venture, alsook in de werking van de raden van bestuur, directiecomités en algemene vergaderingen.

 

Maar ook voor (bemiddeling in) geschillen binnen vennootschappen kan u bij ons terecht.

 
 
 
 
 

© 2016 - RYVALEX CVBA - Alle rechten voorbehouden

  • LinkedIn Social Icon